Runråd

Runråden är en serie informella kollokvier där allt som rör runstudier i vid mening kan beröras. Ofta har svårtolkade namn och andra textställen i runinskrifter behandlats, men det finns inga begränsningar så länge runrelaterade fenomen berörs.

Kommande arrangemang

Tid Arrangemang
2024-05-30 16:15–18:00 Runråd 127. Sofia Pereswetoff-Morath: Presentation och release av appen ”Runstenar” ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala På runrådet kommer jag att berätta om mitt arbete med projektet ”Runstenar för allmänheten” samt om mina framtida planer för projektet. Projektets ...

Tidigare arrangemang

Tid Arrangemang
1996-02-16 13:15–14:45 Fornläsarna/Runråd 1 B 153, Uppsala universitet, Uppsala
1996-02-23 13:15–14:45 Fornläsarna/Runråd 2 Säves v. 39, Uppsala
1996-02-28 13:15–14:45 Fornläsarna/Runråd 3 B 322, Uppsala universitet, Uppsala
1996-03-08 13:00 Fornläsarna/Runråd 4 Uppsala, Uppsala Diskussion av Ög 136 siulunti.
1996-03-27 13:00–14:45 Fornläsarna/Runråd 5 B 322, Uppsala universitet, Uppsala Rök och Möjbro
1996-05-15 13:00–14:45 Fornläsarna/Runråd 6 A 118, Uppsala universitet, Uppsala
1996-05-29 13:15–14:45 Fornläsarna/Runråd 7 Uppsala, Uppsala
1999-06-07 14:15–15:45 Fornläsarna/Runråd 8 ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Diskussion av Per Stilles avhandling.
1999-10-07 15:15–16:45 Runnamn 1: Henrik Williams Seminariet för nordisk namnforskning, Uppsala Planering av höstens schema och diskussion av belägget Sö 40 haunefR (Se Fornvännen 1959, s. 266, Williams, Åsrunan, 1990, s. ...
1999-10-21 15:15–16:45 Runnamn 2: Jan Axelson Seminariet för nordisk namnforskning, Uppsala Ristarnamnet þuliR, þulR (se J. Axelson, Mellansvenska runristare, 1993, s. 76 f. , L. Peterson i Studier i svensk språkhistoria ...
1999-11-04 15:15–16:45 Runnamn 3: Patrik Larsson Seminariet för nordisk namnforskning, Uppsala Runföljden kus (U 380, U 640, U 648). [Inledare: Patrik Larsson.]
1999-11-18 15:15–16:45 Runnamn 4: Jan Owe Seminariet för nordisk namnforskning, Uppsala Runbeläggen Öl 4{4} -abi (Se Jan Owe, Svenskt runnamnsregister, 1996, s. 4 n. 1, Öl 88{44} ...u istin (se Fornvännen ...
1999-12-02 15:15–16:45 Runnamn 5: Thorgunn Snædal Seminariet för nordisk namnforskning, Uppsala Runföljderna U 771 tyfr---b och U 1085 sioli. [Inledare: Thorgunn Snædal.]
2000-03-02 15:15–16:45 Runnamn 6: Magnus Källström Seminariet för nordisk namnforskning, Uppsala Gs 12 iþal-ra. [Inledare: Magnus Källström.]
2000-03-16 15:15–16:45 Runnamn 7: Lena Peterson Seminariet för nordisk namnforskning, Uppsala Diskussion av en peliminär version av Nordiskt runnamnslexikon. [Inledare: Lena Peterson.]
2000-03-30 15:15–16:45 Runnamn 8: Hjärnstorm Seminariet för nordisk namnforskning, Uppsala Hjärnstorm omkring beläggen U 631 [syhsa] (ack.), U 632 syhsa (ack.). [Förslag lades fram av Lena Peterson, Henrik Williams, Magnus ...
2000-05-04 15:15–16:45 Runnamn 9: Henrik Williams Seminariet för nordisk namnforskning, Uppsala Diskussion av U 876 sutlak (ack.) och U 437 [su]tari (nom.). Lästips: Yrkesbeteckningar inom hud-, skinn, och läderhantverken i Sverige, ...
2000-05-18 15:15–16:45 Runnamn 10: Lena Peterson Seminariet för nordisk namnforskning, Uppsala Diskussion av Sö 147† skirlauh (nom.), Sö 369 rukuat (ack. och Hs 14 (Malstastenen) lini (nom.), lina (gen.). För de ...
2004-09-20 Hela dagen Runråd 1: Henrik Williams Uppsala, Uppsala Henrik Williams: U 720 kigumantr och iab (ack.).
2004-10-12 Hela dagen Runråd 2: Magnus Källström Uppsala, Uppsala Magnus Källström: Binamn knutna till runristare.
1 2 3 4 5 6 7 8