Runråd

Runråden är en serie informella kollokvier där allt som rör runstudier i vid mening kan beröras. Ofta har svårtolkade namn och andra textställen i runinskrifter behandlats, men det finns inga begränsningar så länge runrelaterade fenomen berörs.

Kommande arrangemang

För närvarande är inga arrangemang planerade

Tidigare arrangemang

Tid Arrangemang
1996-02-16 13:15–14:45 Fornläsarna/Runråd 1 B 153, Uppsala universitet, Uppsala
1996-02-23 13:15–14:45 Fornläsarna/Runråd 2 Säves v. 39, Uppsala
1996-02-28 13:15–14:45 Fornläsarna/Runråd 3 B 322, Uppsala universitet, Uppsala
1996-03-08 13:00 Fornläsarna/Runråd 4 Uppsala, Uppsala Diskussion av Ög 136 siulunti.
1996-03-27 13:00–14:45 Fornläsarna/Runråd 5 B 322, Uppsala universitet, Uppsala Rök och Möjbro
1996-05-15 13:00–14:45 Fornläsarna/Runråd 6 A 118, Uppsala universitet, Uppsala
1996-05-29 13:15–14:45 Fornläsarna/Runråd 7 Uppsala, Uppsala
1999-06-07 14:15–15:45 Fornläsarna/Runråd 8 ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Diskussion av Per Stilles avhandling.
1999-10-07 15:15–16:45 Runnamn 1: Henrik Williams Seminariet för nordisk namnforskning, Uppsala Planering av höstens schema och diskussion av belägget Sö 40 haunefR (Se Fornvännen 1959, s. 266, Williams, Åsrunan, 1990, s. ...
1999-10-21 15:15–16:45 Runnamn 2: Jan Axelson Seminariet för nordisk namnforskning, Uppsala Ristarnamnet þuliR, þulR (se J. Axelson, Mellansvenska runristare, 1993, s. 76 f. , L. Peterson i Studier i svensk språkhistoria ...
1999-11-04 15:15–16:45 Runnamn 3: Patrik Larsson Seminariet för nordisk namnforskning, Uppsala Runföljden kus (U 380, U 640, U 648). [Inledare: Patrik Larsson.]
1999-11-18 15:15–16:45 Runnamn 4: Jan Owe Seminariet för nordisk namnforskning, Uppsala Runbeläggen Öl 4{4} -abi (Se Jan Owe, Svenskt runnamnsregister, 1996, s. 4 n. 1, Öl 88{44} ...u istin (se Fornvännen ...
1999-12-02 15:15–16:45 Runnamn 5: Thorgunn Snædal Seminariet för nordisk namnforskning, Uppsala Runföljderna U 771 tyfr---b och U 1085 sioli. [Inledare: Thorgunn Snædal.]
2000-03-02 15:15–16:45 Runnamn 6: Magnus Källström Seminariet för nordisk namnforskning, Uppsala Gs 12 iþal-ra. [Inledare: Magnus Källström.]
2000-03-16 15:15–16:45 Runnamn 7: Lena Peterson Seminariet för nordisk namnforskning, Uppsala Diskussion av en peliminär version av Nordiskt runnamnslexikon. [Inledare: Lena Peterson.]
2000-03-30 15:15–16:45 Runnamn 8: Hjärnstorm Seminariet för nordisk namnforskning, Uppsala Hjärnstorm omkring beläggen U 631 [syhsa] (ack.), U 632 syhsa (ack.). [Förslag lades fram av Lena Peterson, Henrik Williams, Magnus ...
2000-05-04 15:15–16:45 Runnamn 9: Henrik Williams Seminariet för nordisk namnforskning, Uppsala Diskussion av U 876 sutlak (ack.) och U 437 [su]tari (nom.). Lästips: Yrkesbeteckningar inom hud-, skinn, och läderhantverken i Sverige, ...
2000-05-18 15:15–16:45 Runnamn 10: Lena Peterson Seminariet för nordisk namnforskning, Uppsala Diskussion av Sö 147† skirlauh (nom.), Sö 369 rukuat (ack. och Hs 14 (Malstastenen) lini (nom.), lina (gen.). För de ...
2004-09-20 Hela dagen Runråd 1: Henrik Williams Uppsala, Uppsala Henrik Williams: U 720 kigumantr och iab (ack.).
2004-10-12 Hela dagen Runråd 2: Magnus Källström Uppsala, Uppsala Magnus Källström: Binamn knutna till runristare.
1 2 3 4 5 6 7 8