Henrik Williams ny professor i runologi

Den 1 april 2021 tillträdde Henrik Williams som Uppsala universitets första professor i runologi. Det firades den 20 april med en digital ceremoni, där Henrik höll ett föredrag med titeln ”From Rök to the Mustang Mountains – the Challenges of Runology”. Föreläsningen finns på Youtube.

 

Läs mer om bakgrunden: