Runor är här!

Runor

Runinskriften U 999 Åkerby, Funbo socken, i Runor.

Efter fyra års intensivt arbete kan vi nu äntligen presentera resultatet av projektet Evighetsrunor: runforskningsplattformen Runor. Plattformen gör Samnordisk runtextdatabas tillgänglig via ett webbgränssnitt och visar digitala resurser med koppling till respektive runinskrift. Under våren kommer vi att lägga till en mängd nya funktioner . Snart kommer det exempelvis att bli möjligt att ta sig från de svenska inskriftsposterna direkt till respektive artikel i Sveriges runinskrifter. Även innehållet i databasen kommer att uppdateras på ett antal punkter. Bland annat kommer vi att lägga till fler översättningar till svenska. Om du är beroende av ett stabilt och citerbart material rekommenderar vi därför att du fortsätter med Rundata  i ytterligare några månader.

Några redaktionella nyheter

  • Translittereringarna och normaliseringarna är nu helt konverterade till Unicode. Så har exempelvis R och ô i den gamla databasen blivit ʀ och ǫ i den nya.
  • Många svenska inskrifter har översatts till svenska, och fler sådana översättningar kommer att läggas till under våren.
  • Vi har kompletterat databasen med hela det kända Dalrunematerialet. På sikt kommer även Riksantikvarieämbetets dokumentationen av dalrunorna att bli tillgänglig via plattformen.

Läs mer