Hanna Åkerströms disputation

Visuella textkonventioner

Fredagen den 18 september disputerar vår doktorand Hanna Åkerström på sin avhandling Visuella textkonventioner i den tidiga vikingatidens runristningar. Fakultetsopponent är docent Magnus Källström från Riksantikvarieämbetet. Avhandligen, som är en sammanläggningsavhandling med två publicerade och en opublicerad studie, kan laddas ned kostnadsfritt i DiVA.