Kommande ändringar i Samnordisk runtextdatabas

Under senhösten 2020 kommer vi att publicera en ny version av Samnordisk runtextdatabas i samband med lanseringen av runforskningsplattformen som utvecklas av Riksantikvarieämbetet och Uppsala universitet inom projektet Evighetsrunor. En preliminär lista över kommande ändringar, Loggboken 2014–2020 (version augusti 2020), finns nu att ladda ned som pdf. Listan innehåller endast de uppdateringar som är medtagna i vår nuvarande arbetsversion av databasen.

Läs mer om loggboken på Jan Owes runblogg.