Samnordisk runtextdatabas

Upphovsrätt

Samnordisk runtextdatabas är upphovsrättsskyddad men tillgänglig under licensen Open Database License. Enskilt innehåll i databasen är tillgängligt under licensen Database Contents License

I tillägg till villkoren i Open Database License kräver vi av dig som användare eller utvecklare att ta hänsyn till följande:

  • Du får gärna använda databasen eller en modifierad version av den i dina egna applikationer, men om du gör så måste du meddela Uppsala runforum att denna lösning finns.
  • Modifierade versioner av databasen får inte längre kallas ”Samnordisk runtextdatabas” eller ”Scandinavian runic-text Database”. Emellertid måste tydligt framgå att den modifierade databasen bygger på Samnordisk runtextdatabas.
  • Vid varje tillfälle du citerar eller på annat sätt använder information från databasen måste du hänvisa till den genom att nämna dess namn och länka till dess webbsida (http://www.nordiska.uu.se/forskn/samnord.htm). Det gäller exempelvis (men inte uteslutande) varje gång information ur databasen exponeras i din applikation, webbplats eller publikation.

Om projektet

Projektet Samnordisk runtextdatabas startade 1 januari 1993. Finansiär fram till och med juni 1997 har varit Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. Huvudansvariga för projektet var från början Lennart Elmevik och Lena Peterson. Därefter har ansvaret övertagits av Henrik Williams. Redaktionella medarbetare är Marco Bianchi (Uppsala runforum), Magnus Källström (Riksantikvarieämbetet) och Jan Owe.

Projektets syfte har varit att samla samtliga nordiska runtexter, inklusive sådana funna utanför Norden, i maskinläsbar form till tjänst för forskning inom ett flertal discipliner. Texterna återges i translittererad och normaliserad form, dessutom i översättning till engelska. Till texterna är knutna uppgifter om tidsperiod, fyndområde, excerperad källa, typ av föremål, bildlänkar, lägeskoordinater m.m. Genom speciellt utformade program kan sökningar av olika slag göras i textfilerna. Databasen innehåller ca 6 500 inskrifter. Tillsammans med sökprogram och en användarhandledning kan den laddas ned på den egna datorn.