Arthur Nordéns supplement till Östergötlands runinskrifter utgivet

På Antikvarisk-topografiska arkivet förvaras ett manuskript från 1948 som på goda grunder aldrig har blivit tryckt: Arthur Nordéns supplement till Östergötlands runinskrifter. Boken var tänkt som komplement till Erik Brates utgåva Östergötlands runinskrifter (band 2 i serien Sveriges runinskrifter) från 1918, som redan på 40-talet var föråldrad. Manuskriptet är fullt med handskrivna kommentarer av Sven B. F. Jansson och Elias Wessén. Jansson och Wessén, liksom övriga medlemmar av redaktionskommittén för Sveriges runinskrifter, var mycket kritiska till texten,  bildmaterialet och, kanske främst, Nordéns sätt att genomföra och granska inskriftsläsningar på. Därför togs boken aldrig upp i serien Sveriges runinskrifter.

De filologiska bristerna till trots är Nordéns manuskript av stort vetenskapshistoriskt värde och tack vare Jan Owes mångåriga intensiva arbete med det finns verket nu tillgängligt digitalt för en större krets. Den digitala utgåvan består inte bara av Nordéns text med Janssons och Wesséns synpunkter utan innehåller även ett stort antal rättelser och kommentarer av utgivaren Jan Owe.

Utgåvan, som är preliminär och kommer att bearbetas ytterligare, ligger på webbsidan https://gamlebo.se/norden/