Runnamn 4: Jan Owe

Tid: 1999-11-18, 15:15–16:45

Runbeläggen Öl 4{4} -abi (Se Jan Owe, Svenskt runnamnsregister, 1996, s. 4 n. 1, Öl 88{44} …u istin (se Fornvännen 1974, s. 214), Öl 91{52) …str auk s–ia, Öl 133 þiula…, Sö 282 …uaka (se Sv. runnamnsreg. s. 67, n. 117). Observera att ”Öl” står för Bruce Nilsson, The runic inscriptions of Öland (1973) och att numren i krusparentes hänvisar till Söderberg & Brate, Ölands runinskrifter (Sveriges runinskrifter 1, 1900–06). [Inledare: Jan Owe.]

Lämna en kommentar