Runnamn 3: Patrik Larsson

Tid: 1999-11-04, 15:15–16:45

Runföljden kus (U 380, U 640, U 648). [Inledare: Patrik Larsson.]

Lämna en kommentar