Runnamn 10: Lena Peterson

Tid: 2000-05-18, 15:15–16:45

Diskussion av Sö 147† skirlauh (nom.), Sö 369 rukuat (ack. och Hs 14 (Malstastenen) lini (nom.), lina (gen.). För de två sistnämnda rekommenderas läsning av Sven B. F. Jansson, Två runstenar i Hälsingland: Malsta och Sunnå (1985; Filologiskt arkiv 33)) s. 25 f., 31 f. [Inledare: Lena Peterson.]

Lämna en kommentar