Runråd

Runråden är en serie informella kollokvier där allt som rör runstudier i vid mening kan beröras. Ofta har svårtolkade namn och andra textställen i runinskrifter behandlats, men det finns inga begränsningar så länge runrelaterade fenomen berörs.

Kommande arrangemang

För närvarande är inga arrangemang planerade

Tidigare arrangemang

Tid Arrangemang
2009-12-03 16:15–17:45 Runråd 43: Magnus Källström ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Magnus Källström: Tunnerstadstenen på Visingsö (Sm NOR2001;25).
2009-12-09 16:15–17:45 Runråd 44: Svante Fischer ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Svante Fischer: Finsta i Skederid (U ATA3916/47).
2010-01-21 16:15–17:45 Runråd 45: Fanny Larsson ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Fanny Larsson: Runbleck A, B, C och D. Ursprung, utveckling och fredlig samexistens.
2010-02-11 16:15–17:45 Runråd 46: Staffan Fridell ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Staffan Fridell: Runorna som ristade tecken. Principer och praktik.
2010-05-18 16:15–17:45 Runråd 47: Adam Hjortén ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Adam Hjortén: Exhibiting a controversial runestone: The Kensington phenomenon.
2010-10-20 16:15–19:00 Runråd 48: Frands Herschend, James Knirk ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Frands Herschend, Uppsala universitet: Urnordiska runinskrifter är sällan bara skrift - exemplet Hogganvik. Med en inledning av James Knirk, Universitetet ...
2010-11-26 10:00–18:00 Runråd 49: Tredje heldagsrunrådet Nordisk Forskningsinstitut, Den Arnamagnæanske Samling, Københavns Universitet, København Plats: Nordisk Forskningsinstitut, Den Arnamagnæanske Samling, Københavns Universitet, Njalsgade 136, bygning 27, 2. sal, lokale 27.2.17 kaldet ”Salen” Schulte, Michael: ...
2011-01-20 16:15–17:45 Runråd 50: Magnus Källström ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Magnus Källström: Vs 27 och Vs 28 samt Ög FornåsaRaä48. Från vikingatida brobyggande till medeltida skriftbruk
2011-02-03 16:15–18:00 Runråd 51: Mats G. Larsson ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Mats G. Larsson. Vem ristade Kensingtonstenen? I samband med utställningarna av och debatterna om Kensingtonstenen på Historiska museet och Hälsinglands ...
2011-04-04 16:15–17:45 Runråd 52: Jean Soulat ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Merovingian Period Runes along the Channel coasts of France and England Runinskrifter från 500-700 från Frankrike är inte vardagsmat, men ...
2011-05-13 10:00–18:00 Runråd 53: Fjärde heldagsrunrådet ENG16-0043, Uppsala universitet, Uppsala Tema: Sigtuna med omnejd.
2011-10-27 16:15–18:00 Runråd 54: Magnus Källström ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Kortkvistrunorna på Gotland - en delrapport från projektet Runsvenska skrifttraditioner.
2011-12-08 16:15–17:45 Runråd 55: Magnus Källström ENG16-2044, Uppsala universitet, Uppsala Den nyfunna runbrakteaten från Trollhättan - ett tolkningsförslag
2012-05-30 16:15–18:00 Runråd 56: Magnus Källström ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Några nyligen uppdagade gotländska runinskrifter
2012-09-06 16:15–18:00 Runråd 57: Henrik Williams ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Bland fårskallar och frälse i runstenarnas namnskatt
2012-11-21 16:15–18:00 Runråd 58: Svante Fischer ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Föredragstitel: Runor och vattendrag. Typologi och spridningsmönster för merovingertida runinskrifter utmed Engelska kanalen, Rhen och Donau. Föredraget hålls på svenska. ...
2013-02-21 14:15–17:00 Runråd 59: Johan Bures runtavla Carolina rediviva, Uppsala Johan Bure graverade och lät trycka det stora kopparstick som bär titeln (i runor) runakänslanäs läräsban ('runkunskapens lärdomsprov'). Arbetet utfördes ...
2013-04-18 10:00–18:00 Runråd 60: Det femte heldagsrunrådet. Elisabeth Svärdström-kollokvium ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Det är dags för nästa heldagsrunråd. Temat denna gång fokuseras på en framstående men kanske inte så känd runolog, Elisabeth ...
2013-05-14 16:15–17:45 Runråd 61: Hovgårdsstenen (U 11) ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Mats G. Larsson och Staffan Fridell: Hovgårdsstenen (U 11)
2013-05-29 16:15–17:45 Runråd 62: Den äldre futharkens ursprung ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Stig Eliasson, Magnus Källström & Henrik Williams: Den äldre futharkens ursprung - Fyra uppsatser av Theo Vennemann presenteras.
1 2 3 4 5 6 7 8