Runråd 51: Mats G. Larsson

Mats G. Larsson. Vem ristade Kensingtonstenen?

I samband med utställningarna av och debatterna om Kensingtonstenen på Historiska museet och Hälsinglands museum kom det fram nytt material som belyser stenens tillkomst. I detta material finns det starka indikationer på att det var upphittaren Olof Öhman som ensam eller tillsammans med andra formulerade texten och högg in runorna på stenen. Dessa indikationer består dels av språkliga särdrag, dels av egenheter i runorna som ser ut att syfta direkt på Olof Öhman själv och hans bakgrund. Till detta kommer en tolkning av ett dolt meddelande i inskriften som jag delvis var inne på redan under debatten i Hudiksvall men för vilket jag först nu kan lägga fram ett förslag till fullständig läsning.

Lämna en kommentar