Fornläsarna

Kommande arrangemang

För närvarande är inga arrangemang planerade

Tidigare arrangemang

Tid Arrangemang
1996-02-16 13:15–14:45 Fornläsarna/Runråd 1 B 153, Uppsala universitet, Uppsala
1996-02-23 13:15–14:45 Fornläsarna/Runråd 2 Säves v. 39, Uppsala
1996-02-28 13:15–14:45 Fornläsarna/Runråd 3 B 322, Uppsala universitet, Uppsala
1996-03-08 13:00 Fornläsarna/Runråd 4 Uppsala, Uppsala Diskussion av Ög 136 siulunti.
1996-03-27 13:00–14:45 Fornläsarna/Runråd 5 B 322, Uppsala universitet, Uppsala Rök och Möjbro
1996-05-15 13:00–14:45 Fornläsarna/Runråd 6 A 118, Uppsala universitet, Uppsala
1996-05-29 13:15–14:45 Fornläsarna/Runråd 7 Uppsala, Uppsala
1999-06-07 14:15–15:45 Fornläsarna/Runråd 8 ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Diskussion av Per Stilles avhandling.