Disputation

Kommande arrangemang

För närvarande är inga arrangemang planerade

Tidigare arrangemang

Tid Arrangemang
2016-05-14 10:00–12:00 Disputation Cecilia Ljung Stockholms universitet, Geovetenskapens hus, Stockholm Cecilia Ljung disputerar på avhandlingen Under runristad häll. Tidigkristna gravmonument i 1000-talets Sverige. Fakultetsopponent: Peter Carelli, Statens historiska museer Lokal: ...
2017-05-20 13:15–15:00 Disputation Sofia Pereswetoff-Morath Engelska parken, Ihresalen, Uppsala Sofia Pereswetoff-Morath disputerar på sin avhandling Vikingatida runbleck: Läsningar och tolkningar.
2018-04-28 10:15–13:00 Disputation Alessandro Palumbo Engelska parken, Ihresalen, Uppsala Alessandro Palumbo disputerar på sin avhandling Skriftsystem i förändring. En grafematisk och paleografisk studie av de svenska medeltida runinskrifterna. Fakultetsopponent ...
2018-11-09 Hela dagen Jonas Nordbys disputation Universitetet i Oslo, Eilert Sundts hus, Auditorium 7, Oslo Fredagen den 9 november försvarar K. Jonas Nordby sin avhandling Lønnruner. Kryptografi i runeinnskrifter fra vikingtid og middelalder. Provföreläsningen har ...
2020-09-18 10:15–12:00 Hanna Åkerströms disputation Engelska parken, Ihresalen, Uppsala Läs mer i institutionens kalendarium
2022-09-02 10:15–15:00 Johan Bollaerts disputation Universitetet i Oslo, Sophus Bugges hus, Auditorium 2, Oslo Fredagen den 2 september disputerar Johan Bollaert på sin avhandling "Visuality and literacy in the medieval epigraphy of Norway" på ...