Disputation Sofia Pereswetoff-Morath

Tid: 2017-05-20, 13:15–15:00

Sofia Pereswetoff-Morath disputerar på sin avhandling Vikingatida runbleck: Läsningar och tolkningar.

Lämna en kommentar