Högre seminarium Arkeologi Uppsala

Kommande arrangemang

För närvarande är inga arrangemang planerade

Tidigare arrangemang

Tid Arrangemang
2012-11-21 10:00–12:00 Lise Bertelsen ENG2-2033, Uppsala universitet, Uppsala Om DR 42, kong Haralds store billedrunesten i Jelling, Danmark. Plats: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia, rum ...
2016-09-21 10:15–12:00 Cecilia Ljung: presentation av doktorsavhandling ENG2-2033, Uppsala universitet, Uppsala Cecilia Ljung, Stockholms universitet, presenterar sin doktorsavhandling Under runristad häll. Tidigkristna gravmonument i 1000-talets Sverige.