Lise Bertelsen

Tid: 2012-11-21, 10:00–12:00

Om DR 42, kong Haralds store billedrunesten i Jelling, Danmark.
Plats: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia, rum ENG 2-2033

Lämna en kommentar