Runråd 58: Svante Fischer

Föredragstitel: Runor och vattendrag. Typologi och spridningsmönster för merovingertida runinskrifter utmed Engelska kanalen, Rhen och Donau.

Föredraget hålls på svenska. För abstracts på franska och tyska, se

Läs mer

Lämna en kommentar