Magnus Källström på Ortnamnssällskapets höstmöte

Tid: 2012-11-15, 18:00–20:00

Kvinnor och män i tiohundratalets Uppland. Några nedslag i den vikingatida namnhistorien utifrån runinskrifter
Plats: Arkivcentrums föreläsningssal (karta)

Läs mer

Lämna en kommentar