Högre seminariet i namnforskning

Kommande arrangemang

För närvarande är inga arrangemang planerade

Tidigare arrangemang

Tid Arrangemang
2015-09-21 15:15–17:00 Magnus Källström: Runinskrifternas ”sten och stav” och ortnamnselementet stav Seminariet för nordisk namnforskning, Uppsala Magnus Källström, Riksantikvarieämbetet: Runinskrifternas ”sten och stav” och ortnamnselementet stav.