Magnus Källström: Runinskrifternas ”sten och stav” och ortnamnselementet stav

Tid: 2015-09-21, 15:15–17:00

Magnus Källström, Riksantikvarieämbetet: Runinskrifternas ”sten och stav” och ortnamnselementet stav.