Högre seminarium Nordiska språk Uppsala

Kommande arrangemang

För närvarande är inga arrangemang planerade

Tidigare arrangemang

Tid Arrangemang
2010-10-20 14:15–16:00 Sonia Steblin Kamenskaya ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Seminarium om Staraja Ladoga-amuletten
2010-11-10 14:15–16:00 Henrik Williams ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Runor i Amerika. Rapport från en föreläsningsturné.
2011-04-13 14:15–16:00 Carita Holm och Henrik Williams ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Bonde söker par? Och andra (möjliga) HBTQ-runtexter.
2011-05-25 14:15–16:00 Magnus Källström ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Magnus Källström: Runstenar i Hälsingland
2011-11-30 14:15–16:00 Sonia Steblin-Kamenskaya ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Rapport från avhandlingsarbetet
2012-01-30 15:15–17:00 Magnus Källström (Riksantikvarieämbetet) Seminariet för nordisk namnforskning, Uppsala Tydisk, Tryrik eller Tryg? Eller kanske något helt annat? – Till tolkningen av ett personnamn på runstenen Sö 22 Håga ...
2012-02-08 16:15–18:30 Bo Ralph: Goter eller gåtor? ENG6-1023, Geijersalen, Uppsala universitet, Uppsala Bo Ralph: Goter eller gåtor? En omtolkning av Rökstenens text. Lokal: Geijersalen (Engelska parken 6-1023). Efter seminariet vidtar postseminarium i ...
2012-03-07 14:15–16:00 Marco Bianchi ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Runor på stenar och stenar på papper: runtexter och deras återgivning
2013-03-06 14:15–16:00 Henrik Williams om guldbrakteater ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Henrik Williams: Guldålderns språk. De folkvandringstida brakteaternas runtexter.
2013-03-27 14:15–16:00 Sonia Steblin-Kamenskaya om Kvinnebyamuletten ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Sonia Steblin-Kamenskaya: Ventilering av avhandlingsavsnitt om tolkning av Kvinnebyamuletten
2014-05-07 14:15–16:00 Henrik Williams: Att etablera ett vetenskapligt ämne: Handbook of Runology ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Runologi är ett av de äldsta humanistiska forskningsfälten men saknar egentlig definition som vetenskaplig disciplin. Det finns ingen allmänt antagen ...
2014-09-10 14:15–16:00 Magnus Källström: Runstenspusslet U 115 från Runby i Upplands-Väsby. Frågor om genus, kasus och syntax samt några trassliga släktskapsband ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala
2015-05-20 14:15–16:00 Marco Bianchi: Runstenen som socialt medium ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala "Över 140 tecken?" kunde man nyligen läsa på Twitter. Tweeten ackompanjerades av en bild på runstenen U 87 från Skälby ...
2015-11-04 14:15–16:00 Maja Bäckvall: Projektpresentation ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala
2016-03-02 14:15–17:00 Slutventilering Sofia (Sonia) Pereswetoff-Morath ENG16-0043, Uppsala universitet, Uppsala Slutventilering av Sofia (Sonia) Pereswetoff-Moraths avhandlingsmanus "Vikingatida runbleck: om läsningar och tolkningar". Granskare: Prof. Staffan Fridell
2016-12-07 14:15–16:00 Alessandro Palumbo, halvtidsseminarium ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Min avhandling handlar om runalfabetets utveckling i Sverige under medeltiden. Jag undersöker vilka runformer som används i de fastlandssvenska inskrifterna ...
2017-10-24 14:15–17:00 Alessandro Palumbo: Slutventilering av avhandlingsmanus. ENG7-0043 Uppsala universitet, Engelska parken, Uppsala Slutventilering av Alessandro Palumbos avhandlingsmanus med den preliminära titeln "Medeltida runor: En grafematisk och paleografisk studie av de svenska medeltida ...
2017-11-15 13:15–15:00 Per Holmberg: Vägen från Rök till Ravenna ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Per Holmberg, Göteborgs universitet: Vägen från Rök till Ravenna. En kritisk analys av debatten mellan Elias Wessén och Otto Höfler ...
2018-02-21 14:15–16:00 Hanna Åkerström: textseminarium om läsordning i tidigvikingatida runinskrifter ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Textseminarium med utkast betitlat "Läsordning i tidigvikingatida runinskrifter", en del av sammanläggningsavhandling. Texten distribueras en vecka före seminariet. Seminariet ägnas ...
2019-04-03 14:15–16:00 Marco Bianchi Otto von Friesen som runolog: glimtar ur en språkprofessors vardag ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Otto von Friesen (1870–1942) var professor i svenska vid Uppsala universitet och Sveriges mest framstående runforskare under första halvan av ...
1 2