Bo Ralph: Goter eller gåtor?

Tid: 2012-02-08, 16:15–18:30

Bo Ralph: Goter eller gåtor? En omtolkning av Rökstenens text.

Lokal: Geijersalen (Engelska parken 6-1023).

Efter seminariet vidtar postseminarium i Nordiska språks personalrum.

Lämna en kommentar