Stig Eliasson, Magnus Källström. Göteborg

Tid: 2012-03-13, 13:15–17:00

Medeltidskommitténs föreläsningsserie, Göteborgs universitet

  • Stig Eliasson, ”Nonsenstexter på konstfullt designade runstenar? Metodologiska överväganden och språklig analys”
  • Magnus Källström, ”En besynnerlig bohuslänsk runsten: Vallastenen i Tossene”

Läs mer

Lämna en kommentar