Alessandro Palumbo, halvtidsseminarium

Min avhandling handlar om runalfabetets utveckling i Sverige under medeltiden.
Jag undersöker vilka runformer som används i de fastlandssvenska inskrifterna
och de medeltida ristarnas ortografi. Detta analyseras bland annat utifrån ett
kronologiskt och geografiskt perspektiv. Jag intresserar mig för huruvida
vissa runformer och ortografiska drag kan användas vid datering av
runinskrifter och om det går att identifiera lokala skrifttraditioner. En
viktig fråga i min studie är dessutom om olika mönster i ristarnas
stavningssätt kan tolkas fonologiskt, eller om de återspeglarskriftspråkets
historia snarare än talspråkets.

På seminariet kommer jag att lägga fram den text som jag hittills har skrivit,
och jag hoppas på att kunna diskutera mina utgångspunkter, min metod och mina
preliminära resultat med seminariedeltagarna. Jag kommer att öppna seminariet
med en kort inledning, men eftersom det handlar om ett textseminarium är
tanken att tyngdpunkten ska ligga på diskussionen om texten. Staffan Fridell
och Magnus Källström har tackat ja till att ställa upp som läsare, men jag
hoppas att det finns flera som har tid och lust att titta på texten. Jag är
tacksam för och ser fram emot era synpunkter och kommentarer.

Läs mer

Lämna en kommentar