Henrik Williams: Att etablera ett vetenskapligt ämne: Handbook of Runology

Runologi är ett av de äldsta humanistiska forskningsfälten men saknar egentlig definition som vetenskaplig disciplin. Det finns ingen allmänt antagen ämnesbeskrivning eller -avgränsning, ingen etablerad teoribildning eller metod. Under 2013–14 har en grupp forskare i Oslo skrivit på en handbok i runologi. Jag kommer berätta om arbetet med att etablera en vetenskap.

Lämna en kommentar