Hanna Åkerström: textseminarium om läsordning i tidigvikingatida runinskrifter

Textseminarium med utkast betitlat ”Läsordning i tidigvikingatida runinskrifter”, en del av sammanläggningsavhandling. Texten distribueras en vecka före seminariet. Seminariet ägnas åt att diskutera texten som text.

Lämna en kommentar