Runråd 87, det tolfte heldagsrunrådet: Projektet Evighetsrunor

Tid: 2018-04-27, Hela dagen

Det tolfte heldagsrunrådet ägnas åt projektet Evighetsrunor. Runrådet arrangeras i samarbete med Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

Projektet Evighetsrunor, som är finansierat av Riksbankens jubileumsfond och Vitterhetsakademien, har som syfte att skapa en plattform för runforskning på vilken Samnordisk runtextdatabas, Digitala Sveriges runinskrifter och arkivmaterial knyts samman och görs sökbara. Vidare ingår tre forskningsuppgifter i projektet: Medelpads runinskrifter, Runbruk på Östersjöns öar och Otto von Friesen som runolog.

Vid heldagsrunrådet presenterar vi resultat från infrastrukturarbetet och forskningsuppgifterna. Särskilt fokus läggs vid att diskutera utformningen av sökgränssnittet för forskningsplattformen. Dessutom får vi besök av Elise Kleivane och Johan Bollaert, som presenterar sitt nystartade projekt Bokstavar mellom runer og manuskript vid Universitetet i Oslo.

Runrådet är kostnadsfritt och öppet för alla intresserade, men anmälan krävs.

Program

U 1144

Tierpsungdomar vid runsten U 1144. Foto: Otto v. Friesen (Public Domain), Alvin.

9.00 Marco Bianchi (Uppsala universitet): Inledning

9.05 Magnus Källström (Riksantikvarieämbetet, Stockholm/Visby): Om projektet Evighetsrunor

1. Forskningsplattformen

9.20 Hanna Larsson & Toni Thomsson (Riksantikvarieämbetet, Visby): Hur bygger man en forskningsplattform för Sveriges runinskrifter?

9.40 Marcus Smith (Riksantikvarieämbetet, Visby): Samnordisk runtextdatabas i nytt format

10.00 Henrik Svegsjö (Riksantikvarieämbetet, Visby): Hur söker man i forskningsplattformen? Presentation av sökgränssnittet med efterföljande workshop och diskussion

10.15 KAFFE + Workshop om förslaget till sökgränssnitt

11.05 Diskussion om förslaget

2. Digitalisering

11.20 Anna Fredriksson & Marco Bianchi (Uppsala universitet): Från flyttkartong till Alvin: Digitaliseringen av runmaterial på Uppsala universitetsbibliotek

11.40 Patrik Larsson (Högskolan Dalarna): Dalrunor i databasen: utmaningar och möjligheter

12.00 Sofia Pereswetoff-Morath (Stockholms universitet): Bland rödfärg och döda insekter: digitaliseringen av anteckningarna i Runverkets Fältex. C.

12.30 LUNCH

13.30 Henrik Williams (Uppsala universitet): Runinskrifter på moderna språk – om tolkningar och översättningar

13.50 Jan Owe (Bro): Hur kan Arthur Nordéns supplement till Östergötlands runinskrifter presenteras i forskningsplattformen?

14.10 Elise Kleivane & Johan Bollaert (Universitetet i Oslo): <authority>Bokstavar mellom runer og manuskript</authority>

14.40 KAFFE

3. Forskningsuppgifterna

15.00 Marco Bianchi (Uppsala universitet): Otto von Friesen som runolog

15.20 Laila Kitzler Åhfeldt (Riksantikvarieämbetet, Stockholm/Visby): Bornholms runstenar – Varifrån kommer ristarna?

15.40 Magnus Källström (Riksantikvarieämbetet, Stockholm/Visby): Tolkningsproblem i Medelpads runinskrifter: exemplet buri (ack.)

16.00 Slutdiskussion

17.00 ENKLARE MOTTAGNING på institutionen för nordiska språk

Lämna en kommentar