Disputation Alessandro Palumbo

Tid: 2018-04-28, 10:15–13:00

Alessandro Palumbo disputerar på sin avhandling Skriftsystem i förändring. En grafematisk och paleografisk studie av de svenska medeltida runinskrifterna.

Fakultetsopponent är prof. Karl G. Johansson, Universitetet i Oslo.

Lämna en kommentar