Marco Bianchi Otto von Friesen som runolog: glimtar ur en språkprofessors vardag

Otto von Friesen (1870–1942) var professor i svenska vid Uppsala universitet och Sveriges mest framstående runforskare under första halvan av 1900-talet. Inom projektet Evighetsrunor digitaliserar vi nu hans efterlämnade anteckningsböcker och sätter in dem i ett forskningshistoriskt sammanhang.

Vid seminariet presenterar jag dels projektet Evighetsrunor, dels det däri ingående delprojektet Otto von Friesen som runolog. Evighetsrunor är ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och Uppsala universitet med det huvudsakliga syftet att knyta samman två viktiga resurser för runforskning, korpusverket Sveriges runinskrifter och Samnordisk runtextdatabas, och göra dem tillgängliga via en digital forskningsplattform. Till plattformen kommer även att knytas digitaliserat arkivmaterial, däribland Otto von Friesens runologiska anteckningsböcker och negativsamling på Uppsala universitetsbibliotek. Dessutom förvaras på universitetsbiblioteket en stor mängd brev till Otto v. Friesen. Detta efterlämnade material möjliggör en djup och mångfacetterad inblick i v. Friesens vardag och kontaktnät.

Lämna en kommentar