Johan Bollaerts disputation

Tid: 2022-09-02, 10:15–15:00

Fredagen den 2 september disputerar Johan Bollaert på sin avhandling ”Visuality and literacy in the medieval epigraphy of Norway” på Universitetet i Oslo. Opponenter är (i bokstavsordning) Vincent Debiais, CNRS, École des hautes études en sciences sociales, och Lisbeth Imer, National Museum of Denmark.

Mer information, inkl. Zoomlänk för den som vill följa disputationen på distans, finns i universitetets kalendarium.

Lämna en kommentar