Bokpresentation: Det öppna och det fördolda – runor i olika sociala miljöer

Tid: 2022-05-31, 16:00–17:15

Laila Kitzler Åhfeldt, Magnus Källström och Marco Bianchi presenterar boken Det öppna och det fördolda: runor i olika sociala miljöer från senvikingatid till efterreformatorisk tid.

Till publikationen i DiVA

 

Lämna en kommentar