Runråd 112: Magnus Källström. Johannes Bureus kopparstick

Titel: Johannes Bureus kopparstick och några bidrag till läsningen och tolkningen av ett antal uppländska runstenar

Plats: Stora seminarierummet och Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/66402126410

Abstract

Man skulle kunna tro att detta runråd kommer att handla om Johannes Bureus stora runtavla – runakiänslånäs läräspån – vars tryckning avslutades »medh storan leek» den 5 april 1600, samma vår som Bureus gav sig ut på sin årslånga norrländska resa. Så är dock inte fallet. Istället kommer jag att ägna mig åt de mer än tvåhundra kopparstick av runstenar, som kopparstickaren Sigismund Vogel år 1647 fick i uppdrag att framställa efter Bureus förlagor och som var tänkta att utges under titeln Monumenta Runica. En tidigare förbisedd källa ger nya insikter i tillkomsten av dessa runstensbilder och bidrar dessutom – på lite oväntat sätt – till läsningen och tolkningen av ett antal uppländska runstenar.

Läs mer om de ännu bevarade tryckplåtarna

Lämna en kommentar