Jonas Nordbys disputation

Tid: 2018-11-09, Hela dagen

Fredagen den 9 november försvarar K. Jonas Nordby sin avhandling Lønnruner. Kryptografi i runeinnskrifter fra vikingtid og middelalder.

  • Provföreläsningen har titeln ”Etterreformatorisk bruk av runer” och äger rum kl. 10.15
  • Disputationen äger rum kl. 13.15

I betygskommittén ingår prof. Judith Jesch (University of Nottingham), lektor Michael Lerche Nilsen (Københavns universitet) och førsteamanuensis Mikael Males (Universitetet i Oslo).

Läs mer i universitetets disputationskalendarium.

Lämna en kommentar