Runråd 91. Karen Holmqvist: En personlighet satt i stein

Karen Holmqvist, doktorand vid Universitetet i Oslo, presenterar sitt avhandlingsprojektet ”En personlighet satt i stein”. Avhandlingen handlar om självuppfattningen i medeltida inskrifter på immobila objekt som run- och gravstenar samt kyrkor.

Sammandrag

Hvordan oppfattet folk i middelalderen seg selv? Og hvordan framstilte de seg
selv gjennom bruken av runer og bokstaver? «Selvet» i middelalderen er et tema
som er mye diskutert i Europa, og med prosjektet «The Self in Social Spaces»,
som min avhandling er en del av, er diskusjonen også brakt til Skandinavia.
Ofte har diskusjonene om selvet basert seg på et kildemateriale der
manuskripter er dominerende, og et resultat av det er at diskusjonen om selvet
i realiteten dreier seg om middelalderens overklasse. Ved å bringe epigrafisk
materiale inn i diskusjonen, vil man få et innblikk i en befolkningsgruppe som
i alle fall er noe bredere.
I runrådet vil jeg presentere doktoravhandlingsprosjektet mitt, der jeg ser på
selvoppfattelse og selvframstilling i innskrifter på «ikke-flyttbare»
objekter: bygninger som kirker og loft, vegger, gravsteiner og runesteiner. I
presentasjonen vil jeg fokusere på graffiti i kirkelige og ikke-kirkelige
kontekster med eksempler fra Lade og Byneset kirke, som ikke tidligere har
blitt publisert, i tillegg til Maeshowe. Jeg kombinerer kognitiv teori og
praksisteori i avhandlingen, og jeg vil vise hvordan de to teoretiske
innfallsvinklene kan kaste et nytt lys på innskriftene.

Lämna en kommentar