Runråd 90. Magnus Källström: Runstenen i Orléans – sensation eller bluff?

Tid: 2018-10-04, 16:15–18:00

1824 upptäckte M. Vergnaud-Romagnési en gravhäll ristad med runor på den gamla kyrkogården i Orléans i Frankrike. Med viss möda lyckades han läsa och tolka inskriften och fann att stenen hade lagts under 1300-talet över en svensk, som hade blivit borgare i Orléans och skänkt en egendom till klostret Saint-Florentin de Bonneval. Vergnaud-Romagnési publicerade sina resultat strax därefter, men dessa väckte ingen större uppmärksamhet förrän i början av 1900-talet då de blev kända i Sverige. Flera ledande språkmän bland annat Frits Läffler och Erik Brate skrev då om stenen. Sedan dess har det varit ganska tyst om denna inskrift, som nog ganska få känner till.

Men har det verkligen funnits en runristad gravsten från 1300-talet i Orléans? Och vad kan vi i dag säga om denna runinskrift?

Lämna en kommentar