Møte med Trondheims runeinnskrifter

Tid: 2018-09-20, 19:00–20:30

12 korta föredrag om Trondheims runinskrifter med anledning av det 31 Internationella fältrunologmötet 21–23 september 2018.

Läs mer på Facebook

Lämna en kommentar