Fanny Agåker

Tid: 2010-12-08, 14:15–16:00

Fanny Agåker lägger fram sin masteruppsats med titeln Runic plates. Products of Cultural Fusion in Viking Age and Medieval Scandinavia.

Opponent är Helmer Gustavson.

Lämna en kommentar