Runråd 52: Jean Soulat

Merovingian Period Runes along the Channel coasts of France and England

Runinskrifter från 500-700 från Frankrike är inte vardagsmat, men på sistone har ett antal oväntade fynd gjorts. Ett arkeologiskt perspektiv är nödvändigt för att belysa de radikala implikationer dessa fynd har för hur runseden på kontinenten och de brittiska öarna förhåller sig till varandra.

Lämna en kommentar