Runråd 59: Johan Bures runtavla

Tid: 2013-02-21, 14:15–17:00

Johan Bure graverade och lät trycka det stora kopparstick som bär titeln (i runor) runakänslanäs läräsban (’runkunskapens lärdomsprov’). Arbetet utfördes 1599–1600 och den s.k. Runtavlan kan anses som runologins stiftelsedokument.

Syftet med kollokviet är att uppmärksamma en runologisk och lärdomshistorisk sensation som inte har studerats annat än styckevis och delt. Vid runrådet kommer ett antal särskilt inbjudna, bl.a. Jan von Bonsdorff, Helmer Gustavson, Magnus Källström, Per Stille och Lars Wollin, att tala om olika aspekter av Runtavlan.

Presentationerna kommer att vara korta och utrymme ges för diskussion.

Alla är varmt välkomna att anmäla intresse av att delta i kollokviet.
Det kan komma att bli en begränsning av platserna. I så fall får de som anmäler sig först förtur.

Ladda ned kallelse och program som pdf

Program

14.15 Henrik Williams, Uppsala universitet Inledning
14.30 Jan von Bonsdorff, Uppsala universitet Runtavlans uppbyggnad, emblematik och ornamentik
14.50 Helmer Gustavson, tidigare Riksantikvarieämbetet Runtavlans bakgrund, runramsor och runnamn
15.10 Bensträckare
15.20 Sven-Göran Hallonquist, Kungliga Tekniska högskolan Runtavlans runstavar
15.40 Magnus Källström, Riksantikvarieämbetet Runtavlans runstenar
16.00 Bensträckare
16.10 Per Stille, Linnéuniversitetet Runtavlans olika versioner, deras inbördes förhållande och tänkbara reception
16.30 Lars Wollin, tidigare Åbo Akademi Runtavlans övre vänstra hörn ‒ lästabellen och fonologen Bureus
16.50 Avslutning

Ladda ned kallelse och program som pdf

Lämna en kommentar