Mariolein Stern: Gästföreläsning Köpenhamn

Marjolein Stern: The Role of Images in Runestone Design
Arrangør: Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet
Plats: KUA, lokale 27.4.04

Läs mer

Lämna en kommentar