Runråd 56: Magnus Källström

Några nyligen uppdagade gotländska runinskrifter

Lämna en kommentar