Runråd

Runråden är en serie informella kollokvier där allt som rör runstudier i vid mening kan beröras. Ofta har svårtolkade namn och andra textställen i runinskrifter behandlats, men det finns inga begränsningar så länge runrelaterade fenomen berörs.

Kommande arrangemang

Tid Arrangemang

Tidigare arrangemang

Tid Arrangemang
2024-01-18 16:15–18:00 Runråd 123. Per Stille: Adulrunor, rimerunor och ramerunor ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Lokal är 16-2041 (Widmarkrummet) men Runrådet kan som vanligt också följas på zoom via länken https://uu-se.zoom.us/j/66402126410 (om tekniken fungerar). Sammandrag ...
2024-02-08 16:15–18:00 Runråd 124. Staffan Fridell: Krogstaristningen (U 1125) ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Ristningen på Krogstastenen (U 1125) är mest känd för sin bild som föreställer en människoliknande figur med uppsträckta händer. Den ...
1 2 3 4 5 6 7 8