Runråd 127. Sofia Pereswetoff-Morath: Presentation och release av appen ”Runstenar”

På runrådet kommer jag att berätta om mitt arbete med projektet ”Runstenar för allmänheten” samt om mina framtida planer för projektet. Projektets huvudsyfte är att skapa en applikation som ska hjälpa användare att hitta runstenar och få den mest basala informationen om dessa. Inför sommaren vill jag släppa appens första version som kommer att innehålla Upplands och Södermanlands runstenar. Runrådets deltagare får alltså att sjösätta appen, dvs ladda den i sina mobiler och börja testa. Det första testet kan göras direkt efter Runrådet i Universitetsparken.

Passivt distansdeltagande är möjligt på https://uu-se.zoom.us/j/66402126410