Runråd

Runråden är en serie informella kollokvier där allt som rör runstudier i vid mening kan beröras. Ofta har svårtolkade namn och andra textställen i runinskrifter behandlats, men det finns inga begränsningar så länge runrelaterade fenomen berörs.

Kommande arrangemang

För närvarande är inga arrangemang planerade

Tidigare arrangemang

Tid Arrangemang
2014-03-12 Hela dagen Runråd 63: 6th Full-Day Runic Colloquium, Harvard University Harvard University, Cambridge Status and Identity We are happy to announce that the sixth full-day Runic colloquium, will take place on March 12, ...
2014-04-03 Hela dagen Runråd 64. 7 heldagsrunrådet, Oslo CAS Oslo, The Turret Room, Oslo
2014-12-04 16:15–18:00 Runråd 65. Elena Melnikova: The third runic inscription from St. Sophia cathedral in Istanbul ENG16-2040, Uppsala universitet, Uppsala
2015-01-22 16:15–18:00 Runråd 66. Magnus Källström: Sorgliga runor i Rone och en utflykt till Angerdshestra ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Magnus Källström: Sorgliga runor i Rone och en utflykt till Angerdshestra. Ett par bidrag till tolkningen av G 54B och ...
2015-03-06 10:00–17:00 Runråd 67: 8 heldagsrunrådet. Nottingham Rune Rede The University of Nottingham, Trent Building, Nottingham Full-Day Runic Colloquium at The Centre for the Study of the Viking Age, University of Nottingham (Runråd 67) Location: A46 ...
2015-05-21–2015-05-23 Hela dagen Runråd 68: Orkney Rune Rede Centre for Nordic Studies, Kirkwall The 9th Full-Day Runic Colloquium at The Centre for Nordic Studies, University of the Highlands and Islands. Visit the colloquium ...
2015-10-15 16:15 Runråd 69. Per Stille: Johan Bure och hans runtavla ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala
2015-11-03 16:15–18:00 Runråd 70. Magnus Källström. Bilder och budskap hos Åsmund ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala
2015-11-27 13:15–16:00 Runråd 71. Jan Owe: Rundata för Windows ENG2-K1024, Uppsala universitet, Uppsala Rundata för Windows - lär dig programmets möjligheter och finesser En workshop under ledning av Jan Owe. Ta gärna med ...
2016-03-03 16:15–18:00 Runråd 72. Magnus Källström. Några runonomastiska upptäckter i arkiven ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Magnus Källström. Några runonomastiska upptäckter i arkiven: Från Anders Celsius till kanslisten Bergman.
2016-04-14 16:15–18:00 Runråd 73. Frands Herschend. Selaöns runstenar ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Runråd 73. Frands Herschend. Selaöns runstenar. En fallstudie i geografi, ornamentik och text
2016-04-18 Hela dagen Riimuraati: Runes and cultural contacts Åbo universitet, Sirkkala campus, Åbo The 10th full-day colloquium in runic studies. Runic inscriptions in and about Finland Monday, April 18, 2016, University of Turku, ...
2016-04-28 16:15–18:00 Runråd 75. Henrik Williams. Två ortnamnsproblem i runstensinskrifter (Ög 104 och U 616) ENG16-2040, Uppsala universitet, Uppsala
2016-05-12 18:15 Runråd 76. Michael Lerche Nielsen: Redundans i runeortografien. ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala
2016-05-18 16:15–18:00 Runråd 77. Anne-Sofie Gräslund. Runmonument längs vattenleder ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala
2016-05-26 15:15–17:00 Runråd 78. Om Svaren på Rökstenens gåtor ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Maja Bäckvall inleder en diskussion av Per Holmbergs uppsats i Futhark 6 om runinskriften på Rökstenen.
2016-06-02 16:15–18:00 Runråd 79. Magnus Källström: Englandsfärd, landets ledung eller långlans? ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Magnus Källström: Englandsfärd, landets ledung eller långlans? – Till tolkningen av den dunkla runföljden þobrusifurþilanklans på Söderbystenen (Gs 13) i ...
2016-09-15 16:15–18:00 Runråd 80. Henrik Williams. Otolkade namn på vikingatida runstenar. ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Henrik Williams: Otolkade namn på vikingatida runstenar. Behandlade namn blir U 627 [niusi], Sm 150 [kusta] och [þoraiþi-] samt (i ...
2016-12-01 15:15–17:00 Runråd 81. Magnus Källström: Efterreformatoriska runor på Öland och annorstädes ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Sammandrag Inte alla runinskrifter som vi finner i de medeltida kyrkorna är medeltida, utan det finns ett inte obetydligt inslag ...
2016-12-15 15:15–17:00 Runråd 82. Mikael Åkerlund: Runsvenska namnstudier i Medelpad och Södermanland. ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Mikael Åkerlund: Runsvenska namnstudier i Medelpad och Södermanland. OBS! Nytt datum och ny lokal!
1 2 3 4 5 6 7 8