Runråd 81. Magnus Källström: Efterreformatoriska runor på Öland och annorstädes

Sammandrag

Inte alla runinskrifter som vi finner i de medeltida kyrkorna är medeltida, utan det finns ett inte obetydligt inslag av runtexter som tillhör den nyare tiden. Ett känt exempel är den inskrift (Öl 34) som en gång fanns i Runstens kyrka på Öland och där man kunde läsa: ”Denna kyrka heter Runsten. Det bör sockenherren (dvs. prästen) kunna: runor läsa och skriva.” Runtecknen har tillhört det medeltida systemet, men andra omständigheter visar att denna inskrift först kan ha tillkommit på 1500-talet.

Mitt runråd kommer att ta sin utgångspunkt i en annan runinskrift på Öland, nämligen den försvunna Öl 60 från Hulterstads kyrka, som länge har gällt som en medeltida inskrift, men som nyligen har visat sig tillhöra efterreformatorisk tid. Jag kommer även att beröra ytterligare ett antal ”medeltida” runinskrifter som av olika skäl måste omvärderas. Dessutom tänkte jag diskutera förhållandet mellan de två utvecklingslinjer som kan skönjas bland de efterreformatoriska runinskrifterna i Sverige: den som bygger på den medeltida teckenuppsättningen och den som har bröderna Magnus’ tryckta runalfabet från 1554–55 som källa.

Lämna en kommentar