Runråd

Runråden är en serie informella kollokvier där allt som rör runstudier i vid mening kan beröras. Ofta har svårtolkade namn och andra textställen i runinskrifter behandlats, men det finns inga begränsningar så länge runrelaterade fenomen berörs.

Kommande arrangemang

För närvarande är inga arrangemang planerade

Tidigare arrangemang

Tid Arrangemang
2007-02-01 Hela dagen Runråd 23: Marco Bianchi ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Marco Bianchi: Sejdade Tor i Sörmland? Ett bidrag till läsningen och tolkningen av runkrysset på Korpbrostenen (Sö 140).
2007-04-04 Hela dagen Runråd 24: Jan Owe ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Jan Owe: Runstenen från Näle Mellangård i Vallentuna socken, ett arkivaliskt nyfynd.
2007-04-25 Hela dagen Runråd 25: Mikael Åkerlund ENG16-0041, Uppsala universitet, Uppsala Mikael Åkerlund: Personnamnen på Bergastenen (M 3) och stora Attmarstenen (M 5).
2007-05-03 Hela dagen Runråd 26: Magnus Källström ENG16-0041, Uppsala universitet, Uppsala Magnus Källström: Fastr och fostri - Några tolkningsproblem på Såstahällen (U 163).
2007-09-18 Hela dagen Runråd 27: Svante Fischer ENG16-0041, Uppsala universitet, Uppsala Svante Fischer: Dateringen av Möjbrostenen.
2007-12-05 Hela dagen Runråd 28: Magnus Källström ENG16-0038, Uppsala universitet, Uppsala Magnus Källström: Västmanländska runproblem. Vad betyder ordet þon på Hassmyrastenen (Vs 24) och vem har egentligen ristat L. Kyringestenen (Vs ...
2007-12-11 Hela dagen Runråd 29: Fanny Larsson ENG16-0038, Uppsala universitet, Uppsala Fanny Larsson: Runbleck och runhängen.
2008-10-03 Hela dagen Runråd 30: Andra heldagsrunrådet ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Jan Owe: En ny version av Samnordisk runtextdatabas. Marco Bianchi: U 922: språkligt eller grafiskt kaos? Svante Fischer: Nya studier ...
2008-11-20 Hela dagen Runråd 31: Thorgunn Snædal & Helmer Gustavson ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Thorgunn Snædal & Helmer Gustavson: Gotlands runinskrifter 3. Problem och publicering.
2008-12-11 Hela dagen Runråd 32: Henrik Williams ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Henrik Williams: Ög 47 isikl och U 1039 mesku giristr – ett vanligt namn resp. en from bön?
2009-01-29 Hela dagen Runråd 33: Frands Herschend ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Frands Herschend: Att vända och vrida på Forsaringen.
2009-02-25 Hela dagen Runråd 34: Magnus Källström ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Magnus Källström: Lönnrunorna i Långgränd. En runinskrift och en ordlek från medeltidens Sigtuna.
2009-04-14 Hela dagen Runråd 35: Anders Hultgård ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Anders Hultgård: Ek erilaz-inskrifterna och deras religionshistoriska sammanhang.
2009-05-07 Hela dagen Runråd 36: Svante Fischer ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Svante Fischer: Hagia Sofia och Pireuslejonet. Runinskrifter från Konstantinopel.
2009-09-23 Hela dagen Runråd 37: Irene García Losquiño ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Irene García Losquiño: Traces of West Germanic in the older runic inscriptions.
2009-10-15 Hela dagen Runråd 38: Frands Herschend ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Frands Herschend: Sö 130.
2009-10-29 16:15–17:45 Runråd 39: Michael Schulte Uppsala, Uppsala Michael Schulte: Neue Überlegungen zum Aufkommen des jüngeren Fuþarks. Ein Beitrag zur Schriftgeschichte "von unten".
2009-11-12 16:15–17:45 Runråd 40: Maja Bäckvall ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Maja Bäckvall: U 359.
2009-11-19 16:15–17:45 Runråd 41: Nancy Wicker ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Nancy Wicker: Bracteates and runes.
2009-11-25 16:15–17:45 Runråd 42: Helmer Gustavson & Jan Swantesson ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Helmer Gustavson & Jan Swantesson: De äldre runorna på Skramlestenen (Vr NOR1994;27) och på några stenfragment.
1 2 3 4 5 6 7 8