Runråd 30: Andra heldagsrunrådet

  • Jan Owe: En ny version av Samnordisk runtextdatabas.
  • Marco Bianchi: U 922: språkligt eller grafiskt kaos?
  • Svante Fischer: Nya studier kring folkvandringstida och merovingertida runinskrifter.
  • Magnus Källström: Binamnet Rauðumskialdi på DR 202.
  • K. Jonas Nordby: Didaktiske runer.
  • Per Stille: U ATA5733/59 i Skånela. En tolkning och en attribution.
  • Michael Schulte: Early Runic “metrical” inscriptions–how metrical are they?
  • Henrik Williams: Runkrysset på Väringestenen (Sö 133). Personnamnet och det andra ordet.

Lämna en kommentar