Runnamn 9: Henrik Williams

Tid: 2000-05-04, 15:15–16:45

Diskussion av U 876 sutlak (ack.) och U 437 [su]tari (nom.). Lästips: Yrkesbeteckningar inom hud-, skinn, och läderhantverken i Sverige, 1986, s. 14 ff. [Inledare: Henrik Williams.]

Lämna en kommentar