Runnamn 8: Hjärnstorm

Tid: 2000-03-30, 15:15–16:45

Hjärnstorm omkring beläggen U 631 [syhsa] (ack.), U 632 syhsa (ack.). [Förslag lades fram av Lena Peterson, Henrik Williams, Magnus Källström, Patrik Larsson.] Tid: 15.15–16.45.

Lämna en kommentar